Ing. Petr Herold
+420 777 174149 info@web4f.cz

Školení

Máme zkušenosti s následujícím software:

  • Adobe Premiere CS6 (CS5, CS4) – pro tvorbu, editaci a střih videa
  • Adobe Photoshop CS6 (CS5, CS4) – pro grafiku a úpravu fotografií
  • Pro Tools 6 (5) – pro editaci a mix zvuku
  • Microsoft Office 2007 – 2013 – kancelářský balík aplikací

 ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou informační a komunikační technologie (ICT) využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány.

V rámci ECDL Vás připravíme na zkoušku následujících modulů – M1 až M7. Po domluvě jsme schopni vás připravit na kterýkoli modul, protože osnova je velmi blízká praxi, ve které se pohybujeme.

 Soft-skills školení

Připravíme pro vás soft-skills školení na míru.